Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
08.04.2022 58
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5. 6. ve 36. Maddeleri gereğince; 08.03.2022 Tarih ve 36 Sayılı Meclis Kararı ile kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bütçe tahsis edilmesi için görevleriyle uyumlu Kurumsal Kodu’nun 07 (Yayın) ve Fonksiyonel Kodu’nun ise 08.3.0 (Yayın ve Yayım Hizmetleri) olarak belirlenmesi, 08.12.2011 tarih ve 13 Sayılı Meclis Kararı ile kurulan Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne bütçe tahsis edilmesi için görevleriyle uyumlu Kurumsal Kodu’nun 20 (Denetim Birimleri) ve Fonksiyonel Kodu’nun ise 01.3.9 (Diğer Genel Hizmetler) olarak belirlenmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 57
5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e- fıkrasına istinaden; Çorum İli, Merkez İlçe, Akkent Mahallesi Celilkırı mevkiinde bulunan 847 numaralı parselin, Engelli Eğitim Merkezi olarak kullanılması için Belediyemize tahsisi ile ilgili, Çorum Belediye Başkanlığı ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında karşılıklı sözleşme, anlaşma yapılabilmesi için, Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 56
5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e- fıkrasına istinaden; Karakeçili Mahallesi, 4938 ada, 4 ve 6 numaralı parsellerde yapımı devam eden “Bedesten” projesinde bağımsız bölümlerin ayrı ayrı ve/veya tamamının 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine, Ayrıca devir, takası veya trampa edilmesi, trampadan Belediye lehine fark çıkması halinde farkın tahsiline veya feragatine, aleyhine fark çıkması halinde farkı ödeyebilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 55
5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince; Hamur İlçesi Belediyesinin talebi doğrultusunda; Milli birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye yönelik sosyal proje kapsamında kardeş şehir ilişkisi kurulan Ağrı İli Hamur Belediye Başkanlığı ile 2022 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında, Ortak Hizmet Projesi yürütülmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 54
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine istinaden, Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporu, 10 ret oya karşı, 25 oyla yeterli görülmüştür.
İndir
08.04.2022 53
Tarife Komisyon üyeliğine, Reha KİP, Cevdet YALÇINKAYA, Muhammet Murat KILIÇLI, Uğur SOYOCAK, Tuncel GÜRGEN, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY ÇOKLUĞUYLA seçilmişlerdir.
İndir
08.04.2022 52
İmar Komisyon üyeliğine, Ünsal YETER, Muhammed Fatih TEMUR, Bilal Selman ÖZÜNEL, Didem TOKGÖZ, Erkan ÖZBAL, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY ÇOKLUĞUYLA seçilmişlerdir.
İndir
08.04.2022 51
Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine; Namık Kemal BATMAN, Mustafa TUZCU, Reşit KELEŞ, Nazik BULUT ve Mehmet Rüştü ÇAĞLAR, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere OY ÇOKLUĞUYLA seçilmişlerdir.
İndir
08.04.2022 50
393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Suat AYDOĞAN 19 oy, Ertuğrul EREN 19 oy, Ubeydullah AHISKALI 22 oyla seçilmişlerdir.
İndir
08.03.2022 49
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre; Belediyeler bu kanunda vergi, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmetler için; 2. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TARİFELER (KDV DAHİL) 2022 Uygulanan 2.23 Hafriyat toprağı ve Bina Yıkıntı Moloz (Kentsel Dönüşüm) Atıkları Ücreti (KDV Dahil) #BAŞV! 1 Hafriyat Döküm Yeri Hizmet Bedeli m³ başına 7,50 TL 2 Kentsel Dönüşüm (İnşaat Yıkıntı) Atık Bertaraf Bedeli (Ton Başına) 8,00 TL Resmi Kurumlar ve ticari amaç gütmeyen Kamu yararına faaliyet gösteren (Dernek/Vakıf gibi Sivil Toplum Kuruluşları) Kuruluşlarından kamuya yararlı sivil toplum kuruluşu belgesini sunmaları halinde ücret alınmaz. Şeklindeki tarifenin Meclis Kararının yürürlük tarihi itibariyle uygulanması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 48
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) fıkrası Hükmü gereğince; Buharaevler Caddesi Türker Eczanesi altında bulunan çocuk parkına Şehit Ümit ÇOBAN PARKI, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi Selçuk 2. Cadde ve 4. Sokağın kesiştiği alanda bulunan çocuk parkına Şehit Yaşar UYSAL PARKI ismi verilmesi, Aynı Kanunun 81. Maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 47
Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 3127 ve 4905 nolu adaların plan değişikliği sınırları içerisindeki kısımlarına yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:1937833) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19368706) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
08.03.2022 46
Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi, 1401 ve 1418 nolu adalar ve yakın çevresine yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19143516) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19233544) değişikliği, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
İndir
08.03.2022 45
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi, 4667 ada, 4 nolu parselde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19010771) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19370688) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
08.03.2022 44
Yaydiğin Köyü, 111 ada, 90, 91, 99 ve 101 nolu parsellerde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19643578) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
08.03.2022 43
Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parsellerde ve yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19602560) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19882406) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
08.03.2022 42
Bahçelievler Mahallesi, 2186 ada, 9 nolu parsel için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19717815) değişikliği, Meclis Üyelerinden Nazik Bulut, Mehmet Rüştü Çağlar, Uğur Soyocak, Ahmet Özdel, Erkan Özbal, Didem Tokgöz Semiz, Tuncay Yılmaz, Mustafa Gürbüzer, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen, Hüseyin Gazi Uysal’ ın ret oylarına karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
İndir
08.03.2022 41
Çorum İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün talepleri doğrultusunda toplum sağlığı açısından önemli olduğu düşünülen, İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması için ortak hizmet kapsamında, Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet üst yapısı mobil mamografi cihazı ve smear test odası yapılmak üzere şasi kamyon alınması hususunda İl Özel İdaresi ile Ortak Hizmet Projesi yürütülmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 40
1- Plan müellifi tarafından hazırlanmış olan Çorum İli, Merkez İlçesi, İlice Mahallesi, 4226 ada 5 nolu parselde plan müellifince hazırlanan imar planı değişikliği teklif dosyası, 2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından plan müellifine hazırlattırılan, Çorum İli, Merkez İlçesi, Çoraklık Mahallesi G33C25B3B-G33C25B3C-G34D21A4D-G34D21A1C- G34D21A2D-G34D21A4B-G34D21A4A paftaları dahilinde yaklaşık 90 hektarlık alan için A grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif dosyası, 3- İl Sağlık Müdürlüğü’nün 23.02.2022 tarih 5351 sayılı yazısı ve ekinde yer alan, Çorum İli, Merkez İlçesi, Çöplü Mahallesi, 4474 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan yaklaşık 880 m²’lik alan için A grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif dosyası olmak üzere, 3 adet imar planı ile ilgili taleplerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 39
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince; Güpür Hamamı girişinde sıva, boya, doğrama, çatı ve saçak onarımı işlerinin basit onarım kapsamında, masraflarının tamamı Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere uygulama yapılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü